ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI DOROBANTU
 
Sat Dorobantu , comuna Dorobantu, Judetul Tulcea, strada Primaverii nr. 45, cod postal: 827070; tel: 0240576306; fax: 0240576426; e-mail: consiliul_dorobantu@yahoo.com        

 
Rapoarte de implementare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public
>>> raport (544) anul 2015   >>> raport (544) anul 2016
Rapoarte de implementare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională
>>> raport (52) anul 2015
 

harta site: Transparența Decizională >>> Proiecte de Hotărâri

  Anunţuri Şedinţe Publice Proiecte de Hotărâri Procese Verbale Şedinţe Publice Hotarâri ale Consiliului Local Dispoziţii ale Primarului  

Comuna Dorobantu: Proiecte de Hotărâri

Nr crt
Documentul
An
Luna
Cine a postat
Functia
Data postarii
1 Proiect de hotarare privind reorganizarea "Compartimenlului administrativ si gospodarire comunala" din structura aparatului de specialitate al Primarului comunei Dorobantu, judetul Tulcea, precum si a "activitatii autofinatata alimentare cu apa" .. 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147388680015-09-2016
2 Proiect de hotarare privind "aprobarea studiului de oportunitate referitor la reorganizarea servicului public de alimentarea cu apa al Comunei Dorobantu, judetul Tulcea, a regulamentului Serviciului public de alimentare cu apa... 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147388680015-09-2016
3 Proiect de hotarare (anexa) STUDIU DE OPORTUNITATE pentru reorganizarea serviciului de alimentare cu apa in gestiune directa a localitatii Dorobantu - judetul Tulcea 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147388680015-09-2016
4 anexe - Proiect de hotarare privind reorganizarea "Compartimenlului administrativ si gospodarire comunala" din structura aparatului de specialitate al Primarului comunei Dorobantu, judetul Tulcea, precum si a "activitatii autofinatata alimentare cu apa" .. 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147388680015-09-2016
5 PROIECT DE HOTARARE privind infiintarea si organizarea Serviciului Public de Salubrizare - comuna Dorobantu, judetul Tulcea 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148244400023-12-2016
6 Caiet de Sarcini - infiintarea si organizarea Serviciului Public de Salubrizare - comuna Dorobantu, judetul Tulcea 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148244400023-12-2016
7 proiect_de_hotarare_amenajament_pastoral 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148996080020-03-2017
8 proiect_de_hotarare_exercitiu_bugetar_2016 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149514120019-05-2017
9 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului 2017 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149997960014-07-2017
10 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificare plan venituri si cheltuieli 2017 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149997960014-07-2017
11 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind Reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, aprobarea Organigramei si a Regulamentului de Organizare si functionare a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Dorobantu, judetul Tulcea 2017 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149997960014-07-2017
12 proiect_de_hotarare_referitor_incasare_taxa_apa 2017 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149997960014-07-2017
13 proiect de hotarare - indicatori obiectiv imbunatatire strazi, asfaltare 2017 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150058440021-07-2017
14 Proiect de hotarare referitor dispensar medical 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150516360012-09-2017
15 Proiect de hotarare privind reactualizarea Planului de acoperire si analiza a riscurilor al comunei Dorobantu, judetul Tulcea 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150516360012-09-2017
16 proiect de hotarare prestari servicii nerenumerate 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150542280015-09-2017
17 proiect de hotarare plan operativ pe timpul iernii 2017-2018 2017 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150844680020-10-2017
18 Proiect de Hotărâre privind înfiinţarea SC Alimentare cu Apă Dorobanţu SRL 2017 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151190640029-11-2017
19 proiect de hotarare - aprobare evaluare spatii 2017 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151242480005-12-2017
20 proiect de hotarare - procedura inchiriere bunuri 2017 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151242480005-12-2017
21 Proiect de hotarare aprobare plan actiuni interes local 2017 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151190640029-11-2017
22 Proiect de hotarare raport evaluare imobil 2017 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151190640029-11-2017
23 Proiect de hotarare taxe si impozite 2018 2017 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151190640029-11-2017
24 Proiect de Hotarare delegare serviciu colectare deseuri 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151743600001-02-2018
25 Proiect de hotarare - procedura licitatie publica - inchiriere spatiu cabinet medical ecografie 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151743600001-02-2018
26 Proiect de Hotarare buget 2018 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151881840017-02-2018
27 Proiect de Hotarare v buget 2018 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151881840017-02-2018
28 Proiect de Hotarare plan venituri si cheltuieli - 2018 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151881840017-02-2018
29 proiect de hotarare rectificare buget 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152175600023-03-2018
30 proiect de hotarare inchiriere pajisti 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152175600023-03-2018
31 Proiect de Hotarare privind aprobarea inchirierii unor suprafete de pajisti din domeniul privat al comunei Dorobantu, judetul Tulcea, crescatorilor de animaIe care sunt membrii ai colectivitatii locale 2018 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152469000026-04-2018
32 proiect de hotarare exercitiu bugetar 2017 2018 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152469000026-04-2018
33 proiect de hotarare PUZ construire locuinta 2018 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152469000026-04-2018
34 Proiect de hotarare 2018 actualizare strategie 2018 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152901000015-06-2018
35 Proiect de hotarare 2018 reabilitare modernizare iluminat 2018 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152901000015-06-2018
36 Proiect de hotarare 2018 studiu fezabilitate reabilitare modernizare iluminat 2018 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152901000015-06-2018
37 proiect de hotarare rectificare buget iunie 2018 2018 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152901000015-06-2018
38 Proiect de hotarare - STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI DOROBANȚU JUDEȚUL TULCEA 2018 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152926920018-06-2018
39 Proiect de hotarare - organigrama, stat functii 2018 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153721800018-09-2018
40 Proiect - rectificare buget local octombrie 2018 2018 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153972360017-10-2018
41 Proiect de hotarare - rectificare buget noiembrie 2018 2018 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154275120021-11-2018
42 Proiect de hotarare - acoperire definitiva excedent bugetar 2019 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154681200007-01-2019
43 Proiect de hotarare retea scolara comuna Dorobantu judetul Tulcea 2019 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154758960016-01-2019
44 Proiect de hotarare amenajament pastoral comuna Dorobantu judetul Tulcea 2019 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154758960016-01-2019
45 Proiect de hotarare - modificare HCL 10 din 30 martie 2011 2018 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153194760019-07-2018
46 Proiect de hotarare - Taxe si impozite pentru anul 2019 2018 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154439280010-12-2018
47 Proiect de hotarare - modificare si completare HCL 40 di 18 decembrie 2018 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151907760020-02-2018
48 Proiect de hotarare - documentaţie avizare lucrări - deviz general - REABILITARE ŞI MODERNIZARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ DOROBANŢU 2019 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155199600008-03-2019
49 Proiect de hotarare privind aprobare documente - avizare lucrari si deviz general reabilitare-modernizare scoala 2019 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155251440014-03-2019
50 Proiect de Hotărâre privind aprobarea de către Consiliul Local al comunei Dorobanţu,judeţul Tulcea, a raportului de evaluare pentru închirierea unui teren aflat în domeniul public al comunei Dorobanţu, judeţul Tulcea 2019 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155484360010-04-2019
51 Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţilor extrabugetare finanţate integral din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2019, activităţi aflate în subordinea Consiliului Local al comunei Dorobanţu, judeţul Tulcea 2019 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155484360010-04-2019
52 Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Dorobanţu, judeţul Tulcea, pe anul 2019 2019 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155484360010-04-2019
53 Proiect de Hotărâre privind aprobarea închirierii unor suprafeţe de pajişti din domeniul privat al comunei Dorobanţu, judeţul Tulcea, crescătorilor de animale ce sunt membrii ai colectivităţii locale 2019 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155484360010-04-2019
54 Proiect de hotarare - aderare la asociatia - Dezvoltare durabilă a serviciilor de apă şi canalizare din judeţul Tulcea 2019 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155674440002-05-2019
55 Proiect de Hotarare - incheiere exercitiu bugetar 2019 2019 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155829960020-05-2019
56 Proiect de Hotarare - rectificare buget - mai 2019 2019 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155829960020-05-2019
57 proiect de hotarare aprobare raport de evaluare_I 2019 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156011400010-06-2019
58 proiect de hotarare aprobare raport de evaluare_II 2019 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156011400010-06-2019
59 proiect de hotarare aprobare raport de evaluare_III 2019 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156011400010-06-2019
60 proiect de hotarare - documentatie licitatie inchiriere bunuri care apartin domeniului public sau privat al comunei Dorobantu, judetul Tulcea 2019 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156011400010-06-2019
61 proiect de hotarare - raportare cantitati deseuri municipale SC JT GRUP SRL si decontare costuri 2019 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156011400010-06-2019
62 proiect de hotarare - rectificare buget local august 2019 2019 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156685320027-08-2019
63 PROIECT HOTARARE vanzare licitatie teren 2019 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156650760023-08-2019
64 PROIECT HOTARARE SF asfaltare strazi 2019 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156529800009-08-2019
65 Proiect de Hotarare aprobare structura organizatorica primarie 2019 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156866760017-09-2019
66 proiect de hotarare privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al CL Dorobantu 2019 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156884040019-09-2019
67 Proiect de Hotarare - rectificare buget - noiembrie 2019 2019 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157290480005-11-2019
68 PROIECT DE HOTARARE - taxe si impozite anul 2020 2019 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157368240014-11-2019
69 proiect de hotarare 2019 retea scolara 2020-2021 2019 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157705200023-12-2019
70 proiect de hotarare 2019 preturi apa potabila 2019 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157705200023-12-2019
71 proiect de hotarare 2019 delegare gestiune serviciu public apa 2019 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157705200023-12-2019
72 proiect de hotarare program achizitii publice 2020 2019 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157713840024-12-2019
73 proiect de hotarare Taxa habitat 2020 01 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 158007600027-01-2020
 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2020 Primaria Dorobantu - Toate drepturile rezervate